Nieuws

dec
22

ZonMw publiceert oproep voor gezondheidsbevordering in gemeenten

ZonMw heeft een nieuwe oproep bekendgemaakt voor het versterken van gemeentelijk gezondheidsbeleid gericht op preventie door het gebruik van erkende interventies. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 1 mei 2018. Het totale beschikbare budget voor deze ronde bedraagt maximaal € 3 miljoen. Voor belangstellenden wordt op 5 maart 2018 een informatiebijeenkomst georganiseerd.

De informatiebijeenkomst vindt plaats bij Seats2meet in Utrecht, tussen 13.00 en 17.00 uur. Aanmelden is mogelijk door dit formulier in te vullen. 

 

Projectaanvragen kunnen worden ingediend door samenwerkingsverbanden, die in elk gevat bestaan uit een Academische werkplaats Publieke Gezondheid en / of een Werkplaats Sociaal Domein, minimaal drie gemeenten en de betrokken GGD(en). Er kunnen eventueel ook nog andere partijen deel uitmaken van het samenwerkingsverband. 

 

De subsidie wordt beschikbaar gesteld voor het stimuleren van: 

  • de uitvoering van integraal gezondheidsbeleid, gericht op preventie, waarbij gebruik wordt gemaakt van gevalideerde instrumenten en erkende interventies;
  • de lokaal lerende uitvoeringspraktijk.

Per samenwerkingsverband kan maximaal € 500.000 subsidie worden aangevraagd. Dit bedrag wordt over twee fasen verdeeld. Voor fase 1 is maximaal € 125.000 beschikbaar. Deze fase heeft een looptijd van 1 jaar. Na afronding van fase 1 vindt er een go / no go moment plaats, waarin besloten wordt over een eventuele voortzetting van het project. Voor fase 2, die een looptijd van 3 jaar heeft, is maximaal € 375.000 beschikbaar. 

Terug naar overzicht