Nieuws

dec
22

Subsidieplafond voor 2018 voor Rijkscofinancieringsregeling Interreg V gepubliceerd

Het subsidieplafond van de Rijkscofinancieringsregeling Interreg V (CETSI) wordt voor de periode van 15 februari tot en met 31 december 2018 vastgesteld op € 1,2 miljoen. Nederlandse leadpartners of partners van INTERREG NWE- of NSR-projecten kunnen hiermee cofinanciering aanvragen voor de uitvoering van hun projectactiviteiten.

In de periode 2014-2020 maken de Interreg-programma’s onderdeel uit van het Europese cohesiebeleid dat gericht is op slimme, duurzame en inclusieve groei. De transnationale deelprogramma’s waaraan Nederland deelneemt in deze vijfde programmaperiode zijn: North Sea Region (NSR) en North West Europe (NWE). Voor het Rijksbeleid zijn in het kader van het Interreg-programma NSR de prioriteitsassen 3 en 4 relevant. Voor NWE zijn dit de prioriteitsassen 2 en 3. Projecten die zich richten op deze assen en de bijbehorende specifieke doelstellingen komen in aanmerking voor cofinanciering. 

Terug naar overzicht