Nieuws

dec
22

Noord-Holland publiceert nieuwe subsidie voor kleine infrastructurele projecten

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de eerder aangekondigde Uitvoeringsregeling subsidie kleine infrastructuur 2018 bekendgemaakt. Van 1 januari tot en met 15 februari 2018 kunnen er aanvragen worden ingediend voor activiteiten, die samenhangen met een klein infrastructureel project in de provincie, met uitzondering van de Vervoerregio Amsterdam. Er is een subsidieplafond vastgesteld van ruim € 18 miljoen.

De activiteiten omvatten de aanleg, plaatsing, of uitbreiding van fietsinfrastructuur, businfrastructuur, voetpadinfrastructuur, weginfrastructuur of verkeersvoorzieningen. 

Als onderdeel van of in combinatie met deze activiteiten kan subsidie worden versterkt voor fietsparkeervoorzieningen, bushaltevoorzieningen, bushalte-infrastructuur, verkeersregelinstallaties, parkeervoorzieningen of bewegwijzering en openbare verlichting.

 

Alle ingediende aanvragen worden volgens bepaalde criteria gerangschikt. De projecten die vervolgens het hoogst scoren, ontvangen subsidie. Het subsidieplafond van € 18.306.000 wordt als volgt over de regio's verdeeld:     

  • Haarlem-IJmond: € 5.803.000
  • Gooi en Vechtstreek: € 3.405.000;
  • Noord-Holland Noord, € 9.098.000, onder te verdelen in:
    • Kop van Noord-Holland: € 2.220.000,
    • West-Friesland: € 2.638.000,
    • Regio Alkmaar: € 4.240.000.

Terug naar overzicht