Nieuws

dec
22

Friesland stelt nieuwe plafonds vast voor Subsidieregeling monumenten

In juni van dit jaar werd een nieuwe Subsidieregeling monumenten Fryslân vastgesteld. Er konden aanvragen worden ingediend van 18 tot met 25 september 2017. Gedeputeerde Staten van Friesland hebben besloten, het destijds vastgestelde subsidieplafond van € 2,2 miljoen met terugwerkende kracht te verhogen tot ruim € 2,3 miljoen.

De nieuwe bedragen zijn als volgt: 

  • voor Restauratie in combinatie met herbestemming van een Rijksmonument of restauratie van een Rijksmonument, niet zijnde een boerderij in agrarisch gebruik: € 986.000;
  • voor Restauratie van een Rijksmonumentale boerderij in agrarisch gebruik: € 166.000;
  • voor Restauratie en herbestemming van Rijksmonumenten, aangevraagd door instellingen van bijzonder provinciaal belang: € 325.000;
  • voor Restauratie en herbestemming van niet-Rijksmonumenten: € 414.000;
  • voor Onderhoud molens: € 16.000;
  • voor Plankosten: € 4.000;
  • voor Restauratie van Rijksmonumenten, waarvoor plannen zijn ingediend op grond van de Subsidieregeling monumenten 2015 en 2016, en die na loting in zowel 2015 als 2016 zijn geweigerd in verband met overschrijding van het subsidieplafond: € 461.000.

Terug naar overzicht