Nieuws

nov
22

Beleidsregels voor Orange Knowledge Programme (OKP) gepubliceerd

Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteunt al gedurende een aantal decennia kennisontwikkeling in lage- en middeninkomenslanden. Dit gebeurde onder andere via het Netherlands Fellowship Programmes (NFP) en NICHE. Beide programma's zijn nu opgegaan in het Orange Knowledge Programme (OKP). In het vandaag gepubliceerde beleidskader zijn de regels en het subsidieplafond bekendgemaakt voor subsidieverlening in het kader van OKP-NFP 2017.

Voor de subsidie voor beursverstrekking komen Nederlandse Onderwijsinstellingen (opleidingsinstituten) in aanmerking die korte (tussen de twee weken en twaalf maanden) Engelstalige, Frans- en Spaanstalige cursussen op het niveau van Hoger Onderwijs (HO) of Universitair Onderwijs aanbieden. De instellingen moeten zich hebben gecommitteerd aan de Gedragscode Internationale Student (Code of Conduct) of zijn opgenomen op de lijst van Additionele Kenniscentra die participeren in de Netherlands Fellowships Programmes. Per aanvraagronde kunnen instellingen voor een maximaal aantal beurzen subsidie ontvangen. De kandidaten vragen de OKP-NFP 2017-beurs zelf aan bij een van de onderwijsinstellingen. 

 

Om in aanmerking te kunnen komen voor een subsidie in het kader van het OKP-NFP 2017 dienen de aanvragen zich te richten op beursverstrekking aan kandidaten uit de volgende landen: Albanie, Armenie, Bhutan, Bolivia, Burkina Faso, Cambodia, Cuba, Djibouti, DR Congo, Georgie, India, Jordanie, Libanon, Macedonie, Mongolie, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Peru, Filippijnen, Senegal, Somalie, Sri Lanka, Soedan, Suriname, Thailand en Zimbabwe.

 

Het subsidieplafond tot en met 31 januari 2018 bedraagt  € 5.177.000. De besluiten op de subsidieaanvragen van de onderwijsinstellingen vloeien voort uit de ranking van de kandidaten die in aanmerking kunnen komen voor een beurs. De selectie van kandidaten wordt
gedaan aan de hand van de ranking. De hoogst scorende kandidaten komen het eerst in aanmerking voor een beurs. U dient uw aanvraag in bij NUFFIC. Klik hier voor meer informatie en de documenten. 

Terug naar overzicht