Nieuws

nov
22

Friesland investeert 90 miljoen in duurzame energie

De provincie Fryslân investeert € 90 miljoen in het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy. Daarmee wil de provincie stimuleren dat de doelstelling van 16% duurzame energie in 2020 wordt gehaald. Het geld kan worden ingezet in de vorm van leningen, garantstellingen of participaties. Het doel van het fonds is om te investeren in productie van duurzame energie of energiebesparing. Voorbeelden zijn geothermie, zonne-energie, biomassacentrale maar ook energiebesparing in de bebouwde omgeving. Maximaal 10% van het totale budget (€ 9 miljoen) wordt gereserveerd voor windprojecten.

Gedeputeerde Staten richten een BV op, waarin het geld voor Fûns Skjinne Fryske Enerzjy wordt ondergebracht. De provincie is aandeelhouder van deze BV en gaat op zoek naar een bestuurder via een aanbestedingsprocedure. Eind mei 2014 wordt de procedure afgerond en dan gaat de FSFE BV officieel van start. Vanaf dat moment kunnen er ook daadwerkelijk aanvragen voor financieringen vanuit het fonds gedaan worden.

Terug naar overzicht