Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
22

Reisbeurzen - Fonds Doctor Catharine van Tussenbroek 2013 (€ 5.000)

Tussen 1 januari en 15 februari 2013 kunnen bij het Fonds Doctor Catharine van Tussenbroek aanvragen worden ingediend voor reisbeurzen. Het fonds biedt steun aan afgestudeerde, in principe Nederlandse vrouwen die in het buitenland onderzoek willen doen voor wie de gangbare financieringskanalen (zoals facultaire regelingen, fondsen van NWO en KNAW etc.) niet openstaan en vrouwen die het aangevraagde project niet of slechts ten dele uit eigen middelen kunnen financieren. Er zijn twee soorten beurzen beschikbaar, namelijk A-beurzen voor een langdurig verblijf in het buitenland, en B-beurzen voor een kort verblijf in het buitenland. De maximale bijdrage is € 5.000,-.

Terug naar overzicht