Nieuws

okt
22

7,8 miljoen toegekend in tweede tranche 2018 Regionaal investeringsfonds mbo

Met de Regeling regionaal investeringsfonds mbo wordt subsidie verstrekt aan samenwerkingsverbanden, bestaande uit publieke en private partijen, die als doel hebben de aansluiting van het beroepsonderwijs op de behoefte van de arbeidsmarkt te verbeteren. De tweede tranche in 2018 sloot op 30 juni. Minister van Engelshoven (OCW) heeft bekendgemaakt welke projecten zijn gehonoreerd. Met deze toekenningen zijn er in totaal 110 samenwerkingsverbanden tot stand gekomen.

De acht nieuwe samenwerkingsverbanden zijn inhoudelijk zeer divers. De projecten zijn opgenomen in de landkaart met een overzicht van alle projecten. 

 

Met de Regeling regionaal investeringsfonds mbo kan subsidie worden verstrekt aan samenwerkingsverbanden, bestaande uit publieke en private partijen, die als doel hebben de aansluiting van het beroepsonderwijs op de behoefte van de arbeidsmarkt te verbeteren. De huidige regeling loopt tot eind 2018. De regeling krijgt een vervolg, deze nieuwe regeling heeft een looptijd van vier jaar: 2019-2022. Met het nieuwe RIF kunnen, naast nieuwe PPS-en, ook bestaande PPS-en worden verbreed en verdiept. Er zal om extra inzet gevraagd worden op enkele thema’s die nog onvoldoende aan bod zijn gekomen. Het gaat hier om de entreeopleidingen, professionalisering van docenten, praktijkgericht onderzoek en leven lang leren. De nieuwe subsidieregeling wordt in najaar 2018 gepubliceerd en zal in 2019 tweemaal worden opengesteld. De eerstvolgende aanvraagperiode is in januari 2019. 

Terug naar overzicht