Nieuws

okt
22

Termijn melding beŽindiging van de lopende SNL-overeenkomsten verlengd

Op 1 januari 2016 start een vernieuwd stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer: het ANLb2016. Dit vervangt de huidige Subsidie Natuur en Landschap (SNL).Om deelnemers met een SNL-contract binnen de huidige regeling de gelegenheid te geven dit contract te beŽindigen en over te stappen naar de regeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) 2016, is besloten om de indientermijn hiervoor te verlengen tot en met 15 november 2015.  
 
Indien u een SNL-overeenkomst heeft en uw percelen vallen helemaal of gedeeltelijk binnen de begrenzing van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016 (ANLb2016), dan kunt u overstappen naar het ANLb. Daarvoor moet u eerst uw lopende subsidieovereenkomst beëindigen en dit uiterlijk 15 november 2015 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) melden. Via deze link vindt u ook meer informatie over de voorwaarden.
  
Het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016 gaat uit van een collectieve aanpak en de inzet van agrarisch natuur- en landschapsbeheer op de meest kansrijke gebieden. De subsidie kan worden aangevraagd door agrarische collectieven.

Terug naar overzicht