Nieuws

okt
22

Rectificatie van de oproep tot het indienen van voorstellen 2016 EAC/A04/2015 van het Erasmus+ programma

De rectificatie betreft een wijziging van de termijn voor het indienen van aanvragen voor Kernactie 2 - Strategische partnerschappen. Het gaat hierbij om partnerschappen op het gebied van jeugdzaken, onderwijs en opleiding. Deze zijn als volgt gewijzigd:

Strategische partnerschappen op het gebied van jeugdzaken: 2 februari 2016, 26 april 2016 en 4 oktober 2016;
Strategische partnerschappen op het gebied van onderwijs en opleiding: 31 maart 2016.

Erasmus+ is het nieuwe Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Aan de basis staat de gedachte dat investeringen in onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren van cruciaal belang zijn om mensen – ongeacht hun leeftijd of achtergrond - de kans te geven zich voortdurend te ontwikkelen oftewel: een leven lang te leren. Erasmus+ bestaat uit drie actielijnen (Key Actions, KA). KA2 richt zich op institutionele samenwerking (co-operation and innovation for good practices). De Europese Commissie wil dat onderwijsinstellingen, jongerenorganisaties, ondernemingen, lokale en regionale autoriteiten en ngo’s meer gaan samenwerken, met als doel het aanbod voor lerenden te verbeteren en best practices te delen. Deze actielijn bestaat uit strategische partnerschappen, schoolpartnerschappen, kennisallianties en allianties voor sectorspecifieke vaardigheden, IT-platforms en capaciteitsopbouw. De partnerschappen in de actielijn Institutionele samenwerking wordt decentraal uitgevoerd.

Terug naar overzicht