Nieuws

okt
22

Voorlichtingsbijeenkomsten Erasmus+ Call 2015 voor hoger onderwijs

In het kader van de call 2015 van Erasmus+, organiseert het Nationaal Agentschap Onderwijs & Training een aantal voorlichtingsbijeenkomsten in Utrecht, Eindhoven en Zwolle. De deadlines voor het indienen van voorstellen voor het hoger onderwijs zijn 4 maart 2015 voor de (international) Credit Mobility, Key Action 1 en 30 april 2015 voor de Strategic Partnerships, Key Action 2.
De volgende volgende informatiebijeenkomsten worden georganiseerd:

Informatiebijeenkomst International Dimension
Donderdag 20 november, van 9.30 tot 16.15, Mammoni, Utrecht. Deze dag is bedoeld om informatie te geven over alle activiteiten gericht op samenwerking met de partnerlanden. In de ochtend zal een uitgebreide voorlichting gegeven worden over de International Credity Mobility (KA1). 's Middags worden drie sessies georganiseerd: Erasmus Mundus Joint Master Degrees (KA1), Capacity Building projects (KA2) en Jean Monnet;
Informatiebijeenkomsten Credit Mobility (intra European) (KA 1) en Strategic partnerships (KA2)
Deze informatiebijeenkomsten vinden regionaal plaats op de volgende dagen:

dinsdag 25 november, van 13.30 tot 17.00, Fontys Hogeschool, Eindhoven,
donderdag 27 november, van 13.30 tot 17.00, regio Utrecht, nntb,
dinsdag 2 december, van 13.30 uur tot 17.00 uur, Katholieke Pabo, Zwolle;


Informatiebijeenkomst Knowledge Alliances en Sector Skills Alliances
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Executive Agency (EACEA) op 12 november 2014, in Brussel.

Erasmus+ is het nieuwe Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Aan de basis staat de gedachte dat investeringen in onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren van cruciaal belang zijn om mensen - ongeacht hun leeftijd of achtergrond - de kans te geven zich voortdurend te ontwikkelen oftewel: een leven lang te leren.

Terug naar overzicht