Nieuws

okt
22

Vier projecten gehonoreerd binnen 11e ronde Inzicht

ZonMw heeft recentelijk vier nieuwe projecten gehonoreerd binnen de elfde ronde van het programma InZicht. Het gaat om één vierjarig project, één driejarig project en twee tweejarige projecten. Aanvragen konden tot en met 30 januari 2014 worden ingediend. In totaal was er een budget beschikbaar van € 700.000. De projecten zijn de volgende:

Spelen en sociale interactie van kinderen met visuele beperkingen vergroten met behulp van ‘smart toys’ - dr. M.P.J. Vervloed, Radboud Universiteit Nijmegen;
Veilig op de fiets - dr. B.J.M. Melis-Dankers, Koninklijke Visio;
Ontwikkeling van een interventie om vermoeidheid te behandelen bij volwassenen met een visuele beperking - dr. R.M.A. van Nispen, Vrije Universiteit Amsterdam;
Slimme brillen voor de ondersteuning van blinden en slechtzienden - prof. dr. R.J.A. van Wezel, Universiteit Twente.

Het programma InZicht financiert toepassingsgericht wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van mensen met een visuele beperking en eventuele bijkomende beperkingen. Het onderzoek van InZicht moet bijdragen aan het vergroten van de kwaliteit van leven van deze doelgroep. Met het programma tracht InZicht de toepassing van nieuwe behandelingen te stimuleren, zorgvernieuwingen te ontwikkelen en de wijze waarop de gezondheidszorg is georganiseerd te verbeteren. Daarbij staat de vraag van de cliënt centraal. Omdat bij InZicht, naast de stimulering van kennisontwikkeling, ook kennistoepassing centraal staat, is er binnen het programma veel aandacht voor samenwerking tussen onderzoek- en zorginstellingen, de relevantie en toepassingsmogelijkheden van het onderzoek voor de praktijk en cliënten, en de verspreiding en implementatie van onderzoeksresultaten.

Terug naar overzicht