Nieuws

okt
22

Subsidiekader 2015 Vrijwilligerswerk bij de Sanctietoepassing gepubliceerd

Met het Subsidiekader 2015 Vrijwilligerswerk bij de Sanctietoepassing wordt subsidie verstrekt aan vrijwilligersorganisaties die actief zijn in de inrichtingen en instellingen van de Dienst JustitiŽle Inrichtingen (DJI). Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie stelt hiervoor Ä 1,5 miljoen beschikbaar.

Voor de vier grote vrijwilligersorganisaties (Bonjo, Exodus, Gevangenenzorg Nederland, Humanitas:Gezin in Balans) die aan de subsidievoorwaarden voldoen wordt een forfaitaire subsidie toegekend. Voor de overige vrijwilligersorganisaties is een subsidiebudget van € 850.000 beschikbaar dat over deze organisaties wordt verdeeld. De verdeelsleutel wordt jaarlijks vastgesteld door dit bedrag te delen door het totaal aantal vrijwilligers van deze organisaties.

€ 750.000 van het budget is bestemd voor vrijwilligersorganisaties die subsidie aanvragen voor activiteiten en die aantoonbaar van andere fondsen of bronnen voor deze activiteiten inkomsten ontvangen. In de aanvraag voor subsidie met de voorwaarde van co-financiering geeft de aanvrager inzicht in de totale kosten van de vrijwilligersactiviteiten, gesplitst naar kostensoorten, waarbij de aanvrager rekening moet houden dat 25% van deze kosten uit co-financiering worden gefinancierd. Co-financiering kan bijvoorbeeld uit eigen inkomsten dan wel uit schenkingen of giften van derden bestaan.

Bij de vaststelling van de bijdrage gaat om de op 1 januari 2015 daadwerkelijk actieve vrijwilligers. Slapende vrijwilligers mogen niet meegerekend worden.

Voor de subsidie dient jaarlijks een aanvraagformulier te worden ingediend. Aanvragen voor 2015 kunnen worden ingediend tot en met 14 november 2014.

Terug naar overzicht