Nieuws

okt
22

200.000 subsidie voor verduurzaming van de glastuinbouw in Stadsregio Arnhem en Nijmegen

In juni werd door de gemeente Lingewaard de Subsidieverordening Verduurzaming Glastuinbouw vastgesteld. Tuinders, aan tuinbouw gelieerde ondernemers, samenwerkingsverbanden en instellingen kunnen tot en met 31 mei 2015 een aanvraag indienen voor projecten, die aansluiten bij de doelstellingen van economische verduurzaming van de glastuinbouw in de Stadsregio Arnhem en Nijmegen. Hiervoor is in totaal 200.000 beschikbaar.

Eerder werd Lingewaard al door de provincie Gelderland verzocht, de regeling uit te voeren. De gemeente heeft de beschikking over het totale budget gekregen, zal de aanvragen beoordelen, en, indien van toepassing, ook goedkeuren.

De bijdrage is maximaal 40% per project, tot ten hoogste € 50.000. De adviescommissie kan eventueel een hogere maximumbijdrage per project vaststellen, tot maximaal het subsidieplafond van € 200.000. Projecten moeten uiterlijk 31 december 2015 zijn afgerond.

Terug naar overzicht