Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
22

Openstelling ESF Actie Jeugd 1 periode 2013/2014 gepubliceerd

In de Staatscourant is de openstelling ESF Actie Jeugd 1 gepubliceerd. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 2 december 2013 tot en met 17 januari 2014.

Er is een bedrag beschikbaar gesteld van € 36.095.000. Dit bedrag zal verdeeld worden onder de volgende coördinerende gemeenten: Alkmaar, Almere, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Den Bosch, Den Haag, Doetinchem, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Goes, Gorinchem, Gouda, Groningen, Haarlem, Heerlen, Helmond, Hilversum, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Roermond, Tiel, Tilburg, Utrecht, Venlo, Zaanstad, Zoetermeer en Zwolle. De exacte subsidieplafonds per gemeente zijn opgenomen als bijlage 5 in de regeling. Deze zijn berekend naar de verdeelmaatstaf die ook voor het nationale budget ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid is gebruikt. Deze maatstaf is gebaseerd op het aantal jongeren, jonger dan 27 jaar, dat is ingeschreven als niet-werkende werkzoekenden.

De duur van een project is 18 maanden. Dit was 24 maanden. Hiermee hoopt men te bereiken dat begunstigden tijdig hun einddeclaratie opmaken en indienen.

De omschrijving van de subsidiabele activiteiten is aangepast en bewust ruim gelaten, om gemeenten zoveel mogelijk ruimte te geven. De kern van de definiëring is dat de activiteiten, die deelnemersgericht en niet-deelnemersgericht kunnen zijn, zich richten op het vergroten van de mogelijkheden tot arbeidsinpassing. In de praktijk zullen de activiteiten veelal aansluiten bij het regionaal plan van aanpak dat opgesteld is om de jeugdwerkloosheid te voorkomen dan wel te bestrijden.

De actie Jeugd van ESF heeft tot doel jeugdwerkloosheid te voorkomen. Het scholen van jongeren en het vergroten van hun kansen op de arbeidsmarkt staan centraal. Deze uitbreiding van de subsidieregeling van het Europees Sociaal Fonds is onderdeel van het Actieplan Jeugdwerkloosheid van het kabinet. De actie richt zich op additionele scholing, opleiding en toerusting van jongeren op of tot de arbeidsmarkt.

Terug naar overzicht