Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
22

Friesland opent nieuwe stimuleringsregeling voor toerisme

Vanaf 18 november 2013 kunnen toeristische ondernemers in Friesland subsidie aanvragen voor de STINAF II, de Stimuleringsregeling Natuurlijk Toeristisch Fryslân. De provincie stelt hiervoor ruim € 2 miljoen beschikbaar.

De subsidie is bestemd voor bestaande recreatief-toeristische ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. Het investeringsplan moet een minimale omvang hebben van € 100.000. De investeringen zijn nieuw voor uw onderneming of hebben een duidelijk additionele meerwaarde. Het aantal arbeidsplaatsen binnen uw onderneming mag niet afnemen.

Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten. Voor investeringen in installaties waarbij duurzame energie wordt opgewekt geldt een maximum percentage van 25%. De subsidie bedraagt minimaal € 40.000 en maximaal € 100.000.

Het budget voor deze openstelling bedraagt € 2.057.000. De verdeling gaat op volgorde van binnenkomst. U kunt uw aanvraag digitaal of per post indienen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

STINAF II is onderdeel van de investeringsagenda Wurkje foar Fryslân. Afhankelijk van de resultaten van Stinaf II zullen Gedeputeerde Staten te zijner tijd besluiten over de inzet van de overige resterende beschikbare middelen van bijna € 3 miljoen.

Terug naar overzicht