Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
22

Noord-Holland stelt cofinancieringsregeling Waddenfonds vast

Op 1 januari 2012 werd het Waddenfonds gedecentraliseerd vanuit het Rijk naar de provincies Friesland, Groningen en Noord-Holland. Vervolgens werd op 7 mei 2012 door de provinciale staten van de drie provincies een gemeenschappelijke regeling ingesteld. Aanvullend op de subsidie vanuit het Waddenfonds heeft de provincie Noord-Holland besloten, de Uitvoeringsregeling subsidie cofinanciering Waddenfonds vast te stellen. Via deze uitvoeringsregeling is voor de periode 2012-2013 is in totaal € 3 miljoen aan cofinanciering beschikbaar.

De uitvoeringsregeling is bedoeld ter cofinanciering van projecten in het Noord-Hollandse deel van het Waddengebied, die zonder bijdrage vanuit het Waddenfonds en de provincie niet tot stand zouden komen. De cofinanciering wordt toegekend, onder de voorwaarde dat vanuit het Waddenfonds ook subsidie wordt toegekend. Om in aanmerking te komen voor cofinanciering moeten projecten passen binnen het Programma Waddenfonds en in overwegende mate worden uitgevoerd binnen of ten goede komen aan het Noord-Hollandse deel van het Waddengebied.

Terug naar overzicht