Nieuws

sep
22

Subsidieplafond voor 2018 voor beleidskader doorstroom vmbo-mbo en vmbo-havo vastgesteld

Doel van het van beleidskader subsidies doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo is het versoepelen van de overstap van het vmbo naar het mbo of de havo. Het budget voor het kalenderjaar 2018 is vastgesteld op € 2.532.000. Het beschikbare bedrag voor 2018, in totaal € 5 miljoen, is verminderd met het bedrag dat bestemd is voor het tweede cohort leerlingen dat aan de in 2017 beschikte programma’s deelneemt.

Aanvragen voor het overstapmoment 2017-2018 kunnen worden ingediend tot en met 30 september 2017. 

 

Het doel van de subsidie doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo is het versoepelen van de overstap van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo). Het gaat om leerlingen die volgens hun school extra begeleiding nodig hebben, omdat zij vanuit hun omgeving gedurende hun schoolloopbaan minder vanzelfsprekend hulpbronnen vanuit economisch, sociaal en cultureel perspectief tot hun beschikking hebben (gehad). De subsidie is bedoeld voor doorstroomprogramma’s voor leerlingen in het laatste leerjaar van het vmbo en het eerste leerjaar van het vervolgonderwijs. De subsidie kan worden ingezet voor het bekostigen van:

  • onderwijstijdverlenging (onderwijs tijdens zomerperiode of andere extra tijdsinvesteringen);
  • extra begeleiding en ondersteuning bij de overstap.

Terug naar overzicht