Nieuws

sep
22

Friesland stelt € 250.000 beschikbaar voor Nul op de meter-subsidieregeling

Vanaf 2 oktober kunnen woningeigenaren in de provincie Fryslân weer subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen, met als doel de woning naar het niveau 'Nul op de meter' te brengen. Deadline voor het indienen van aanvragen is 31 december 2018. Het subsidieplafond bedraagt € 250.000. De regeling wordt uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Een woning heeft ‘Nul op de Meter’ wanneer in -en uitgaande energiestromen voor ruimteverwarming, ruimtekoeling, warm tapwater gebruik, ventileren, verlichten, het gebruik van alle huishoudelijke en overige elektrische apparatuur en eigen opwekking van energie op jaarbasis in balans zijn, zodat de som nul is. De aanvrager moet in het bezit zijn van maatwerkadvies, waaruit het huidige energielabel blijkt. Het huidige energielabel van de woning moet B of lager zijn. 

 

De bijdrage is 50% van de totale kosten om de energieneutraal te maken, tot maximaal € 6.000. De subsidie is een van de paragrafen van de Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân. 

 

Terug naar overzicht