Nieuws

sep
22

KWF Kankerbestrijding - Koningin Wilhelmina Onderzoeksprijs 2015 ( 2.000.000)

Bij KWF Kankerbestrijding kunnen tot en met 18 november 2014 aanvragen worden ingediend voor de Koningin Wilhelmina Onderzoeksprijs (KWO). Deze prijs biedt aan internationaal erkende toponderzoekers de mogelijkheid, een coherent onderzoeksprogramma te ontwikkelen zonder de beperkingen van de huidige projectsubsidies. Op die manier kan de keten van fundamenteel naar translationeel en toegepast onderzoek beter verlopen. En prijs is beschikbaar met een omvang van maximaal 2 miljoen.

In tegenstelling tot voorgaande jaren kan de KWO-prijs in 2014 worden aangevraagd op het gehele gebied van kankeronderzoek (fundamenteel, psychosociaal, translationeel en toegepast onderzoek). De prijs is gekoppeld aan de aanvrager. Met de prijs kunnen zowel personele als materiële kosten worden gefinancierd inclusief de kosten voor de bereiding van nieuwe geneesmiddelen. Daarnaast kan een deel van de prijs worden gebruikt voor de aanschaf van apparatuur (maximaal 10% van de prijs) voor zover deze noodzakelijk is voor de uitvoering van het programma.

Terug naar overzicht