Nieuws

sep
22

Gedeputeerde Twan Beurskens wil graag voortzetting van programma LimburgMakers

Onlangs werden de eerste concrete resultaten uit het programma getoond. Met de tot nu behaalde resultaten loopt het driejarige programma volgens de planning. Op dit moment is 2,5 miljoen subsidie verstrekt aan 60 bedrijven. De ondernemers hebben zelf ook ruim 6 miljoen in de verschillende projecten geinvesteerd. Volgens gedeputeerde Twan Beurskens is het midden en klein bedrijf de motor van de industrie en moet LimburgMakers een permanent karakter krijgen.

Met LimburgMakers krijgt het MKB een integraal stimulerings- en ondersteuningsprogramma aangeboden waarmee zij zich verder kan ontwikkelen en haar concurrentievermogen structureel kan verbeteren. Naast advies over bedrijfsprocessen en advies over het innovatieproces (van idee tot business plan), biedt het programma de volgende subsidies:
• Kennischeque: hierrmee kan bestaande kennis en expertise ingekocht worden bij publieke en private organisaties;
• InnovatieHaalbaarheid: het idee moet betrekking hebben op product-, proces- of dienstinnovatie;
• Innovatieproject: MKB-ondernemingen kunnen subsidie krijgen voor de uitvoering van innovatieprojecten op het gebied van product-, proces- of dienstinnovatie;
• Performance-advies: MKB-ondernemingen kunnen subsidie krijgen voor de kosten van een extern adviseur voor de uitvoering van een performance-verbetertraject;
• Innovatiemanager: MKB-ondernemingen kunnen subsidie krijgen voor het inhuren van een hoger opgeleide medewerker (HBO of WO) die het innovatievermogen binnen een onderneming zal verbeteren;
• InnovatieAssistentie: MKB-ondernemingen worden ondersteund bij de verduurzaming van hun innovatievermogen en innovatieprocessen. Ondersteuning vindt plaats in klassikale trainingssessies, maar ook individueel.

Terug naar overzicht