Nieuws

aug
22

Orange Knowledge Programme en MENA Scholarship programme gewijzigd

Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft het Orange Knowledge Programme (OKP) en het Middle-East North-Africa (MENA) Scholarship programme (MSP) gewijzigd. Bij beide programma's komt meer budget voor extra beurzen beschikbaar. Voor het MSP 2017-2019 komt in 2018 en in 2019 in totaal € 916.000 extra ter beschikking. Voor het OKP komt in de periode 2018-2022 in totaal € 9.280.000 extra beschikbaar, te verdelen over verschillende openstellingen.

De extra middelen voor het MSP zijn verdeeld over de deelplafonds voor de tweede openstelling in 2018 en de openstelling in 2019 van het beurzenprogramma van het MSP 2017-2019. Beide deelplafonds zijn met € 458.000 verhoogd. Het extra budget is bedoeld voor subsidies voor beursverstrekking aan kandidaten die werkzaam zijn in Irak, Jordanië of Libanon.

 

De voor het OKP nu beschikbaar komende extra middelen zijn bedoeld voor subsidies voor beursverstrekking voor Short Courses aan kandidaten die wonen en werkzaam zijn in de focuslanden Jordanië, Libanon, Egypte, Palestijnse Gebieden, Burkina Faso, Ethiopië, Mali, Nigeria of Niger. Niger stond niet op de landenlijst behorende bij OKP 2018-2022 en wordt daarom toegevoegd aan categorie C van de landenlijst.

 

Het OKP - de geïntegreerde opvolger van beurzenprogramma NFP en capaciteitsontwikkelingsprogramma NICHE - is gericht op kennisontwikkeling en samenwerking tussen Nederlandse onderwijsinstellingen en partners in 52 deelnemende landen. Het MENA Scholarship Programme is een beurzenprogramma voor cursussen en op maat gemaakte trainingen dat zich richt op het versterken van democratische transitie in Algerije, Egypte, Iran, Irak, Jordanië, Libanon, Libië, Marokko, Syrië en Tunesië. Het gaat in totaal om circa 850 extra beurzen binnen beide onderwijs- en kennisontwikkelingsprogramma’s. 

Terug naar overzicht