Nieuws

aug
22

Dekker verlengt subsidie extern advies verduurzaming scholen

Zoals al verwacht werd, heeft Staatssecretaris Sander Dekker van OCW de aanvraagperiode van de Subsidie extern advies verduurzaming schoolgebouwen verlengd. Aanvragen kunnen nu tot en met 29 december 2017 in plaats van 29 september 207 worden ingediend. Reden voor de verlening is dat het budget nog niet uitgeput is.

Verder geldt dat, voor aanvragen die per 15 september 2017 worden ontvangen en toegewezen, de subsidieactiviteiten op 31 maart 2018 verricht moeten zijn. Voor de aanvragen tot en met 14 september, moeten de activiteiten 1 januari 2018 zijn verricht.

 

De Green Deal Scholen helpt schoolbesturen en gemeenten om energiezuinige, gezonde en betaalbare scholen te realiseren. Doel is om de totstandkoming van een duurzame leer- en werkomgeving te versnellen. Zowel voor leerlingen en leraren in het primair als in het voortgezet onderwijs. De subsidie extern advies verduurzaming scholen draagt bij aan de duurzame groei in Nederland, zoals afgesproken in het Energieakkoord. De doelen zijn verder: het vergroten van de kennis van schoolbesturen over verduurzaming en verfrissing van scholen en schoolbesturen stimuleren om maatregelen te nemen. Met verduurzaming en verfrissing wordt bedoeld: 

  • energiebesparende maatregelen treffen;
  • duurzame energiebronnen benutten;
  • maatregelen nemen die het binnenklimaat van scholen verbeteren.

Terug naar overzicht