Nieuws

aug
22

Financieringsreglement Brabant C Fonds gewijzigd

Met Brabant C wil de provincie stimuleren, dat in de toekomst in Noord-Brabant meer kunst en cultuur van nationaal en internationaal niveau te zien en te beleven is. Het fonds heeft drie kerntaken: het verbinden van de personen en organisaties achter culturele initiatieven, het aanjagen van kansrijke initiatieven en het financieren van bijzondere culturele projecten. Het bestuur van het Fonds heeft het financieringsreglement op een aantal punten aangepast. Binnen het fonds kunnen aanvragen worden ingediend voor kleine projecten (tot € 65.000) en grote projecten (vanaf € 65.000). De indientermijn is verlengd tot en met 31 december 2016. Voor deze termijn zijn nieuwe subsidieplafonds vastgesteld. Voor grote projecten is nu € 5 miljoen beschikbaar, voor kleine projecten € 1 miljoen.
 
Daarnaast zijn de algemene bepalingen voor subsidiabele kosten en weigeringsgronden aangepast. De wijzigingen zijn met terugwerkende kracht van toepassing.

Terug naar overzicht