Nieuws

aug
22

Subsidieplafond verlaagd en aanpassing gepubliceerd van Subsidieregeling emissiearme taxi’s en bestelauto’s

De gepubliceerde wijziging heeft betrekking op het begrip ‘rechtspersoon’. Hierdoor komen volgens de tekst van de regeling vof’s en eenmansbedrijven onbedoeld niet in aanmerking voor subsidie. Dit is hersteld door het begrip rechtspersoon te vervangen door het begrip ondernemer. Daarnaast is het subsidieplafond voor deze regeling verlaagd, omdat, gezien het aantal aanvragen dat tot nog toe voor de regeling is ingediend, in totaal minder budget nodig is.

Doel van het programma Subsidieregeling emissiearme taxi's en bestelauto's is om emissies van luchtverontreinigende stoffen in de binnenstedelijke omgeving terug te dringen. Het stimuleren van de aanschaf van nieuwe schone bestelwagens en taxi’s - die recht hebben op vrijstelling of teruggave van BPM - draagt hieraan bij.

Terug naar overzicht