Nieuws

aug
22

Gelderland stelt nieuwe subsidieplafonds vast voor Cultuur en Erfgoed

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben subsidieplafonds vastgesteld voor de Regels subsidieverstrekking SmpG Cultuur en Erfgoed. De plafonds zijn van toepassing op de aanvraagperiode 15 oktober tot en met 30 november 2014.

Er kunnen aanvragen worden ingediend voor de thema's Podiumkunsten, Beeldende kunst, mode en vormgeving en Festivals. De subsidieplafonds voor deze periode zijn:

• € 570.000 voor Podiumkunsten;
• € 115.000 voor Beeldende kunst en vormgeving;
• € 315.000 voor Festivals.

Voor de overige paragrafen binnen deze regeling, te weten Media en bibliotheken, Kwaliteit in de uitvoering, Musea en geschiedenis, Herbestemming, Landschap en archeologie en Pacten, bedraagt het subsidieplafond € 0.

Voor zowel Podiumkunsten als Beeldende kunst en vormgeving als Festivals is het maximale bedrag dat per partner aan subsidie kan worden verstrekt, gewijzigd. Indien een partner vanuit deze regeling al eerder subsidie heeft, bedraagt het totale bedrag aan de subsidies niet meer dan € 75.000 voor Podiumkunsten, € 50.000 voor Beeldende kunst en vormgeving of € 60.000 voor Festivals.

Terug naar overzicht