Nieuws

aug
22

EU sluit ‘Partnership Agreement’ met Nederland voor de Europese structuur- en investeringsfondsen

De Europese Commissie heeft een ‘Partnership Agreement’ met Nederland afgesloten. Het totale budget voor de periode 2014-2020 voor de investeringen bedraagt € 1,4 miljard. Daarnaast ontvangt Nederland € 607 miljoen voor plattelandsontwikkeling en € 102 miljoen voor maritieme zaken en visserij.

Met de Europese structuur en investeringsfondsen wil de Europese Commissie:
• kleine en middelgrote bedrijven stimuleren om met innovatie hun concurrentiepositie te verbeteren;
• een milieuvriendelijke economie stimuleren die zuinig omgaat met hulpbronnen als water en olie;
• het aantal mensen met een betaalde baan vergroten.

Nederland neemt deel aan de vier volgende ESI-fondsen:
• Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO);
• Europees Sociaal Fonds (ESF);
• Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO);
• Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV).

Terug naar overzicht