Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

aug
22

Inschrijving Waterinnovatieprijs 2013 geopend

De Unie van waterschappen nodigt ondernemers, overheden, kennisinstellingen, belangenorganisaties en particulieren uit om vernieuwende ideeën in te dienen voor de Waterinnovatieprijs 2013. Het innovatieve project, product, initiatief of concept is toepasbaar binnen de taken en verantwoordelijkheden van de waterschappen en valt binnen één van de volgende vier categoriën:
1. Droge voeten (veiligheid);
2. Schoon water (kwaliteit, afvalwaterzuivering);
3. Voldoende water (kwantiteit, peilbeheer);
4. Water in de buurt (voor lokale initiatieven van particulieren en belangenorganisaties).

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 4 oktober 2013. De prijs wordt op 10 december 2013 uitgereikt.

Terug naar overzicht