Nieuws

jul
22

Zuid-Holland past Subsidieregeling mobiliteit aan

De provincie Zuid-Holland heeft de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 (MOBILITEITZH17) gewijzigd.

Met de wijziging wordt de regeling op een aantal onderdelen geactualiseerd. Dit onder meer in verband met het vertrek van Vijfheerenlanden (Leerdam en Zederik) naar de provincie Utrecht per 1 januari 2019 en de daarmee samenhangende wijzigingen die betrekking hebben op de subsidiƫring in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

Ook wordt door de wijziging nu beter aangesloten op het nieuwe rijksbeleid Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Andere wijzigingen zijn van redactionele aard om de aanvraagprocedure te actualiseren.

Over de regeling
Het doel van de regeling is uitvoering geven aan het verkeer- en vervoerbeleid op provinciaal niveau in samenhang met het beleid op landelijk niveau.

Terug naar overzicht