Nieuws

jul
22

ZonMw-oproep 'Kansrijke start voor kinderen met behulp van big data'

ZonMw heeft de oproep 'Kansrijke start voor kinderen met behulp van big data' gepubliceerd.

Binnen deze oproep, die onderdeel uitmaakt van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA), is een budget van € 2,64 miljoen beschikbaar voor onderzoek naar de inzet van big data-analyses bij het bieden van een kansrijke start voor kinderen. Het onderzoek moet bijdragen aan de vroege identificatie van (risico)kenmerken die bepalen of kinderen en (aanstaande) gezinnen kwetsbaar worden of zijn. Dit met het doel gezinnen en kinderen tijdig passende hulp en ondersteuning aan te bieden voor een kansrijke start.

Het programma start met een vooronderzoek (fase I) waarbij scenario's worden uitgewerkt. Op basis van dit vooronderzoek worden de thema's bepaald voor vervolgonderzoek (fase II).

In fase I wordt een dagvergoeding (op basis van vacatiemiddelen) beschikbaar gesteld voor deelname aan een meerdaagse workshop voor scenario-onderzoek. Hierin wordt verkend hoe een kansrijke start er in de toekomst idealiter uit kan zien. Hiervoor worden relevante gegevensbronnen geïdentificeerd en verkennen de deelnemers de potentie van vernieuwende technologieën en theorieën van big data-onderzoek. In fase II worden twee tot drie onderzoeksprojecten uitgezet op de thema's die in het scenario-onderzoek worden bepaald.

Professionals uit de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg (JGZ), kennisinstellingen, onderzoekers uit de exacte- en natuurwetenschappen, de sociale- en geesteswetenschappen en de sociaal-medische- en gezondheidswetenschappen, en andere geïnteresseerde partijen kunnen middels een motivatiebrief hun interesse kenbaar maken voor deelname aan scenario-onderzoek (fase I). De geselecteerde deelnemers nemen in verschillende werkgroepen deel aan het scenario-onderzoek. Dit scenario-onderzoek in fase I bepaalt de kaders voor vervolgonderzoek. Consortia, bestaande uit deelnemers van fase I, eventueel aangevuld met extra benodigde expertise, kunnen vervolgens een onderzoeksvoorstel indienen voor fase II.

Om deel te nemen aan fase I moet een motivatiebrief worden ingediend (een format voor deze motivatiebrief kan worden opgevraagd via bigdata-kansrijkestart@zonmw.nl). Deze motivatiebrieven kunnen tot en met 24 oktober 2019, 14.00 uur worden ingediend via ProjectNet.

Zie voor meer informatie: https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/kansrijke-start-voor-kinderen-met-behulp-van-big-data/

Terug naar overzicht