Nieuws

jul
22

Subsidieregeling PrEP voor begeleiding bij gebruik van hiv-remmers

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Subsidieregeling PrEP gepubliceerd.

Deze nieuwe regeling heeft betrekking op de subsidiëring van de acht coördinerende GGD-en voor de medische begeleiding bij het preventief gebruik van hiv-remmers, Pre Expositie Profylaxe (PrEP) door personen die behoren tot de groep mannen die seks hebben met mannen (MSM), met een verhoogd risico op hiv.

Deze coördinerende GGD-en voeren reeds activiteiten uit in het kader van de Regeling aanvullende seksuele gezondheidszorg. Het uitvoeren van de medische begeleiding bij het gebruik van PrEP door de coördinerende GGD-en is daarmee een aanvullende activiteit op het gebied van de seksuele gezondheidszorg.

De coördinerende GGD-en zullen samen jaarlijks maximaal 6500 personen begeleiden. De medische begeleiding bestaat uit per persoon een intakeconsult en vervolgens maximaal vier vervolgconsulten per jaar. Alleen naar aanleiding van een consult kunnen PrEP-pillen worden verstrekt aan de gebruiker. Vanaf 1 augustus 2019 worden dergelijke verstrekkingen deels gesubsidieerd. De coördinerende GGD dient aan de gebruiker in kwestie een eigen bijdrage in rekening te brengen, die neerkomt op een bedrag van € 7,50 per dertig pillen.

Voor de komende vijf jaar is in totaal € 22 miljoen beschikbaar voor het verstrekken van PrEP, de medische begeleiding en de coördinatie daarvan. In 2019, 2020 en 2021 worden deze activiteiten gesubsidieerd op grond van de nu gepubliceerde subsidieregeling. De regeling vervalt per 1 januari 2022.

Aanvragen ten behoeve van 2019 kunnen tot en met 1 september 2019 worden ingediend. Daarna kunnen aanvragen jaarlijks tot uiterlijk dertien weken voor aanvang van het subsidiejaar worden ingediend.

De subsidie wordt vastgesteld op basis van het werkelijke aantal uitgevoerde (intake- en vervolg)consulten, tot ten hoogste de bij het besluit tot subsidieverlening bepaalde aantallen consulten. De in rekening gebrachte eigen bijdragen aan gebruikers van PrEP worden daarop in mindering gebracht.

Het bedrag van de subsidievaststelling voor 2019 betreft ook een bedrag voor de coördinatie. De subsidievaststelling loopt via de SiSa-systematiek. Het RIVM baseert zich bij het aantal werkelijk uitgevoerde consulten en in rekening gebrachte eigen bijdragen op de door de coördinerende GGD-en verstrekte gegevens via het systeem SOAP.

Zie voor de officiële publicatie van de regeling: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-40260.html

Terug naar overzicht