Nieuws

jul
22

NRO-oproep voor onderzoek rond kwaliteit voortgezet onderwijs

NWO-onderdeel NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) heeft de oproep 'Bestuurlijk vermogen en de werking van professionaliseringsprikkels in het voortgezet onderwijs' gepubliceerd.

Binnen deze oproep is subsidie beschikbaar voor de uitvoering van onderzoek naar twee thema's die beleidsmatig van belang zijn als het gaat om de kwaliteit van het Nederlandse voortgezet onderwijs (vo): het bestuurlijk vermogen van schoolbesturen en de werking van professionaliseringsprikkels in het voortgezet onderwijs.

In aanmerking voor een bijdrage komen onderzoekers verbonden aan (onderzoeksinstellingen die gelieerd zijn aan) universiteiten, instellingen voor hoger beroepsonderwijs, of andere onderzoeksinstellingen in Nederland waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd. Aanvragers moeten deskundig zijn op het terrein van de aanvraag, mede blijkend uit publicaties, presentaties en kennisbenuttingsprestaties.

Ook moeten de wetenschappelijke disciplines waar de onderzoeksvragen zich op richten, met name methodologische, onderwijskundige, bestuurskundige en onderwijsrechtelijke kennis, vertegenwoordigd zijn in de samenstelling van het onderzoeksteam. Een onderzoeker mag maximaal eenmaal indienen in deze subsidieronde, hetzij als hoofdaanvrager, hetzij als medeaanvrager. De hoofdaanvrager dient gepromoveerd te zijn.

Het beschikbare budget is € 564.000. Er wordt één voorstel gehonoreerd met een maximale looptijd van drie jaar.

De deadline voor het indienen van intentieverklaringen is 12 september 2019 (14.00 uur) en de deadline voor uitgewerkte aanvragen is 26 september 2019 (14.00 uur).

Voor meer informatie zie: https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nro/bestuurlijk-vermogen-en-de-werking-van-professionaliseringsprikkels-in-het-voortgezet-onderwijs/bestuurlijk-vermogen-en-de-werking-van-professionaliseringsprikkels-in-het-voortgezet-onderwijs.html

Terug naar overzicht