Nieuws

jul
22

Zuid-Holland stelt 2,1 miljoen subsidie beschikbaar aan innoverende MKB-bedrijven

60 ondernemers in Zuid-Holland hebben een subsidie ontvangen voor een innovatieadvies- of een haalbaarheidsproject in het kader van de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland. De provincie en het ministerie van Economische Zaken hebben ieder 3,5 miljoen beschikbaar gesteld voor deze subsidieregeling in 2015. Naast deze subsidies kunnen Zuid-Hollandse MKB-ondernemers nog tot en met 1 september 2015 aanvragen indienen voor de tender R&D-samenwerkingsprojecten.

In Zuid-Holland is hiervoor subsidie mogelijk voor twee categorieën:

• kleine R&D-samenwerkingsprojecten met maximaal € 200.000 subsidie en maximaal 35% subsidie van de projectkosten;

• grote R&D-samenwerkingsprojecten met maximaal € 350.000 subsidie en maximaal 35% subsidie van de projectkosten.
Voor deze tender is in totaal nog € 4,9 miljoen beschikbaar.

Klik hier voor meer informatie en voor de verdeling over de topsectoren van de nu toegekende subsidies.

Terug naar overzicht