Nieuws

jul
22

Vooraankondiging nieuwe ronde 'Stimuleringsregeling Open en online onderwijs'

Naar verwachting wordt in september 2015 de tweede tranche van de 'Stimuleringsregeling Open en online onderwijs' opengesteld. De precieze indieningsvoorwaarden en de sjablonen voor de aanvraag worden dan onder meer op de website van SURF geplaatst. De deadline voor het indienen van voorstellen in de nieuwe subsidieronde zal naar verwachting medio december zijn. Op 16 oktober zal een voorlichtingsbijeenkomst over de stimuleringsregeling worden georganiseerd bij SURF in Utrecht.

De stimuleringsregeling wil met open en online onderwijs een bijdrage leveren aan de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van het hoger onderwijs en studiesucces verhogen. In de eerste ronde van de stimuleringsregeling werd al € 830.000 beschikbaar gesteld voor projecten bij Nederlandse hoger onderwijs-instellingen. In de projecten kunnen instellingen ervaring opdoen met de toepassing van open en online onderwijs. De projecten delen hun ervaringen met elkaar en met het hoger onderwijs als geheel.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt tot en met 2018 vier keer middelen beschikbaar voor een jaarlijkse subsidieronde. Projecten starten jaarlijks tussen mei en september en hebben een looptijd van maximaal 16 maanden.

Terug naar overzicht