Nieuws

jul
22

Noord-Brabant wijzigt Subsidieregeling doe-budgetten

Met de 'Subsidieregeling doe-budgetten' kan de provincie Noord-Brabant subsidie verstrekken voor projecten, die zich richten op het versterken van de leefbaarheid. De provincie heeft de regeling nu op een aantal punten aangepast. Zo zijn de derde en vierde tender, voorzien voor het voorjaar en najaar van 2016, geschrapt uit de regeling. Dit betekent dat alleen de tweede tender nog op het programma staat, die geopend zal zijn van 15 september tot en met 15 oktober 2015.

De doelgroep is licht aangepast. Dit betekent dat subsidie kan worden aangevraagd door verenigingen en stichtingen met een maatschappelijke doelstelling. Hierbij kan gedacht worden aan dorpsraden, wijkraden, culturele centra, dorpshuizen, etc. Bovendien zijn enkele bepalingen aan de subsidievereisten toegevoegd, zoals dat de subsidieontvanger volgens haar statuten een maatschappelijke doelstelling heeft en dat het project is gericht op het versterken van de leefbaarheid. Ook moet voortaan een presentatie aan het project ten grondslag liggen, waarin op wervende wijze het project wordt toegelicht.

Het subsidieplafond voor de tweede tender wordt gewijzigd van € 200.000 in € 195.473. De hoogte van de subsidie bedraagt voortaan 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 5.000 per project. Ook zijn de verdeelcriteria gewijzigd. Indien de binnen de tenderperiode ingediende aanvragen het subsidieplafond overschrijden, rangschikt de provincie aanvragen op basis van de mate waarin het project het beste gericht is op het versterken van de leefbaarheid. De provincie baseert zich bij die afweging op het advies van de subsidieaanvragers, die het verzoek krijgen zelf vijf willekeurige aanvragen te beoordelen.

Het doel van de 'Subsidieregeling doe-budgetten' is het versterken van de leefbaarheid in kleine kernen, door kleine experimenten te stimuleren, waarin burgerparticipatie en maatschappelijke initiatieven de ruimte krijgen.

Terug naar overzicht