Nieuws

jul
22

Jaarverslag NWO 2014 online

NWO heeft haar jaarverslag van 2014 online geplaatst. In het afgelopen jaar werkte NWO voor het vierde en laatste jaar aan de realisering van haar strategie 'Groeien met kennis' vanuit de opdracht en missie van NWO: kwaliteit, vernieuwing en vooruitgang stimuleren over de volle breedte van de wetenschap door het beste onderzoek en de meest talentvolle onderzoekers te financieren.

NWO heeft in 2014 de lijn die in de afgelopen jaren was ingezet van samenwerken, verbinden, kennis delen en benutten, verder voortgezet.
In het jaarverslag is te lezen hoe NWO aan die opdracht invulling heeft gegeven. Ruim 1.200 onderzoeksprojecten werden geselecteerd voor financiering, waaronder zes projecten op de Nationale roadmap grootschalige onderzoeksfaciliteiten.
De samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap is in 2014 binnen het topsectorenbeleid verder toegenomen. De uitreiking van Spinozapremies aan vier topwetenschappers in aanwezigheid van Zijne Majesteit de Koning noemt NWO ook een hoogtepunt. Het belang van interdisciplinair onderzoek als antwoord op grote maatschappelijke uitdagingen kwam in steeds meer onderzoeksprogramma's tot uitdrukking. Ook was er veel belangstelling voor het vrij toegankelijk maken van publicaties en onderzoeksdata. NWO wil open science stap voor stap bevorderen en vraagt hier in nationaal en internationaal verband aandacht voor.
Tot slot stond 2014 voor NWO ook in het teken van de ontwikkeling van de nieuwe strategie voor de periode 2015-2018. In april van dit jaar werd deze overhandigd aan staatssecretaris Sander Dekker.

Terug naar overzicht