Nieuws

jul
22

€ 2,8 miljoen voor onderzoeken naar excellentie in het mbo en hoger onderwijs

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft bijdragen toegekend aan zes praktijkgerichte onderzoeken naar excellentie in het mbo, hbo en wo. Het betreft drie onderzoeksprojecten in het middelbaar beroepsonderwijs (totale subsidie circa € 900.000) en drie projecten in het hoger onderwijs (totale subsidie ongeveer € 1.900.000). Consortia bestaande uit onderzoekers én medewerkers van mbo- of ho-instellingen konden dit voorjaar een subsidieaanvraag indienen.


De volgende zes onderzoeksprojecten zijn gehonoreerd:
Onderzoek naar excellentie in het mbo:

Effectieve programma’s voor excellent vakmanschap: How to succesfully support a variety of climbers to the top? - Onderzoek door: Ronald Wilcke (ROC van Amsterdam), prof. dr. Ron Oostdam & dr. Sonja Hoogendoorn (allen HvA) en Marieke Gervers, Marga Douma-Alta MA & Jobartha van Metelen (allen ROC van Amsterdam);
Excelleren als creatief technisch vakman - Onderzoek door: ir. Hester Smulders (ECBO) met dr. Pieter Baay (ECBO), dr. Evelien Ketelaar (TU Eindhoven), Gerard Scholten (CIBAP), Marianne Dijt (HMC), Anne-Marie Gootjes (Mediacollege Amsterdam) & Joost van Kemenade (SintLucas);
Topprestaties voor de techniek: een onderzoek naar werkzame mechanismen van excellentietrajecten en de doorwerking daarvan - Onderzoek door: drs. Marieke Buisman (Kohnstamm Instituut/UvA) met Regina Petit, Erik van Schooten & Arjan van der Meijden (allen Kohnstamm Instituut/UvA), Willem Roos, Sortiros Bouchlas & Gerard Meyer (allen ROC Mondriaan), Edward Strauss, Ad Goverda & Erik Deuling (allen Nova College), Theo van Geffen & Deirdre Swen (beiden Landstede) & Eva Voncken (Bureau Turf).

Onderzoek naar excellentie in het hoger onderwijs:

Excellentie in het hoger onderwijs: selectie, effectiviteit en uitstralingseffecten - Onderzoek door: prof. dr. Rolf van der Velden (UM/ROA) met dr. Jim Allen & dr. Ellen Bastiaens (beiden UM/ROA), prof. dr. Miko Elwenspoek em. (UT), prof. dr. Harm Hospers (UM), drs. Marieke Isendam (HAN), prof. dr. Maarten Wolbers & drs. Bianca Leest (beiden ITS/RU), prof. dr. Hans Vossensteyn, dr. Ben Jongbloed & dr. Don Westerheijden (allen Center for Higher Education Policy Studies/UT);
Excellentie door docentstrategie: vrijheid en structuur in balans voor elke student - Onderzoek door: dr. Joke van der Mark-van der Wouden (UMCG/RUG) met prof. dr. Gert ter Horst, prof. dr. Debbie Jaarsma & dr. Johanna Schönrock-Adema (allen UMCG/RUG), dr. Marjolein Heijne-Penninga, Ingrid Paalman MSc. & Judith Volker MSc. (allen Hanzehogeschool Groningen), drs. Tineke Kingma c.s. (Windesheim), Ada Kool MSc. & dr. Fred Wiegant (beiden Universiteit Utrecht);
EXChange – uitstraling en cultuurverandering door excellentieonderwijs - Onderzoek door: dr. Marca Wolfensberger (Hanzehogeschool Groningen) met dr. Elanor Kamans, Herman ten Kate MBM, mr. Lineke Pronk, drs. Lammert Tiesinga & drs. Martin Brouwer (allen Hanzehogeschool Groningen), dr. Maartje van den Boogaard & dr. Marc Cleiren (UL), prof. dr. ir. Mieke Boon, prof. dr. ir. Petra de Weerd Nederhof, ir. Frank van de Berg, dr. Anne Dijkstra, dr. Kim Schildkamp, dr. ir. Cornelise Vreman-de Olde & dr. Jan van der Veen (allen UT), dr. Bouke van Gorp, dr. Ferdi Engels, Nelleke de Jong MSc., mr. Marian Joseph, dr. ir. Irma Meijerman  (allen UU), dr. Jannet Doppenberg & dr. Didi Griffioen (beiden HvA).

Terug naar overzicht