Nieuws

jul
22

Verwerking aanvragen instandhoudingssubsidie loopt volgens planning

De subsidieregeling instandhouding monumenten (BRIM) regelt de subsidiŽring van normaal onderhoud van beschermde monumenten, inclusief plaatselijk kleinschalig herstel. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is bezig met het verwerken van 1374 ontvangen subsidieverzoeken. Indieners van onvolledige aanvragen hebben het verzoek gekregen ontbrekende stukken alsnog aan te leveren. Aanvragers van wie het verzoek is afgewezen krijgen hiervan binnenkort bericht.

Aanvragers die bericht hebben ontvangen dat een aanvraag niet compleet is, wordt verzocht de gevraagde gegevens zo snel mogelijk toe te sturen. Indien dit niet of onvoldoende gebeurt, kan het subsidieverzoek buiten behandeling worden gesteld. In dat geval kan de aanvraag bij de eerstvolgende termijn compleet worden ingediend: tussen 1 februari en 31 maart 2015.

In een aantal gevallen moet de Rijksdienst ook aanvragen afwijzen. Dit is bijvoorbeeld het geval, wanneer het een verzoek om restauratie van een woonhuis betreft. Uiterlijk 31 augustus 2014 is over alle ingediende subsidieaanvragen een besluit genomen.

De BRIM kent twee deadlines. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 februari tot en met 31 maart in het jaar voorafgaand aan de periode van zes kalenderjaren waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Organisaties die graag aangewezen willen worden als professionele organisatie, kunnen elk kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 augustus een aanvraag indienen.

Terug naar overzicht