Nieuws

jul
22

TKI-LSH regeling voor publiek-private samenwerking vanaf 1 augustus open

Vanaf 1 augustus a.s. kunnen publiek-private consortia bestaande uit minimaal n ondernemer en minimaal n onderzoeksorganisatie aanvragen indienen voor de TKI-LSH regeling (voorheen LSH Match). Aanvragen die vr of op 1 september 2014 zijn ingediend, worden in de eerstkomende vergadering van het TKI LSH bestuur behandeld. De laatste deadline is 3 november 2014.

De Stichting LSH-TKI brengt, in opdracht van het topteam van de topsector LSH, het programma van de TKI LSH tot stand. De Stichting heeft voor de praktische uitvoering van het programma de LSH Plaza opgezet. In deze regeling, uitgevoerd door de LSH Plaza, worden (MKB) ondernemingen en onderzoeksorganisaties uitdrukkelijk uitgenodigd om samen te investeren in het naar de markt brengen van kennis uit wetenschappelijk onderzoek. Andere partijen, zoals gezondheidsfondsen, kunnen eveneens aansluiten. De regeling wordt uitgevoerd in het kader van de TKI-toeslagregeling van het Ministerie van Economische Zaken. Doelen van de regeling zijn, naast het stimuleren van nieuwe publiek-private samenwerkingen, ook het entameren van kostenbeheersing in de zorg en bijdragen aan de drie hoofddoelen uit de ambitie van de topsector LSH, namelijk Maintain health, prevent health care; Maximize effect, minimize trauma; en Manage disease extramurally.

LSH-TKI draagt vanuit de TKI-toeslag bij aan het project naar rato van de toegezegde in cash en in kind bijdragen in 2014 van de betrokken private partijen aan onderzoeksorganisaties. De TKI Toeslag bedraagt maximaal 25% van de cash bijdragen, vermeerderd met de TKI Toeslag op basis van de in kind bijdrage(n). In bepaalde gevallen genereert de eerste € 20.000 private in kind bijdrage (per bedrijf) ook TKI toeslag. De TKI LSH bepaalt aan de hand van de aanvraag of dit voor het betreffende project wel of niet van toepassing is en berekent de omvang van de extra toeslag. Deze is afhankelijk van de hoogte van, en verhouding tussen, de bijdragen van deelnemers en de duur van het project.

Terug naar overzicht