Nieuws

jul
22

Sectorplan Zorg Limburg goedgekeurd

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een positieve beschikking verleend voor het sectorplan Zorg in Limburg. De regionale arbeidsmarktorganisatie Zorg aan Zet zal het plan gaan uitvoeren. Voor dit regionale plan wordt 9 miljoen uitgetrokken, waarvan van de helft via cofinanciering door het ministerie wordt gesubsidieerd. In het plan wordt ingezet op scholingstrajecten en instroomtrajecten voor jongeren.

Zorg aan Zet trad als hoofdaanvrager op namens circa 30 zorginstellingen in Limburg. Doel is om medewerkers voor de zorg te behouden en hun competenties beter te laten aansluiten bij de veranderingen die zich de komende tijd in de zorg gaan voltrekken.

Over de verdere voortgang organiseert Zorg aan Zet een drietal bijeenkomsten op haar kantoor in Roermond:
• 13 augustus van 9.00 tot 11.00 uur bestemd voor de VVT-sector;
• 18 augustus van 15.00 tot 17.00 uur bestemd voor de VVT-sector;
• 19 augustus van 9.00 tot 11.00 uur bestemd voor de GHZ- en GGZ-sector.
Aanwezigheid van een lid van de Raad van Bestuur van een deelnemende zorginstelling is noodzakelijk. De bijeenkomsten zijn behalve voor (een lid van) de Raad van Bestuur ook bedoeld voor het hoofd P&O / hoofd Opleidingen. Ook andere contactpersonen voor het sectorplan worden van harte uitgenodigd. Tijdens de bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de wijze waarop de middelen beschikbaar komen en de verplichtingen die deelname aan het sectorplan met zich meebrengt. Er zal inzicht worden gegeven in de verdeling van middelen per instelling, de administratieve procedures en verplichtingen (onder meer de uitvoeringsovereenkomst tussen Zorg aan Zet en de zorginstelling), de administratieve organisatie (AO/IC), de inhoud van de markconformiteitstoets, en de arbeidsmarktrelevantie van scholingstrajecten.

Terug naar overzicht