Nieuws

jul
22

Overijssel wijzigt subsidieplafonds voor landbouw, natuur en landschap

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben een aantal subsidieplafonds voor 2014 gewijzigd. Het gaat om drie paragrafen met betrekking tot Groene en Blauwe diensten van het hoofdstuk Landbouw, natuur en landschap.

De nieuwe subsidieplafonds zijn als volgt:
• Uitvoering Groene en Blauwe diensten: € 1.200.000;
• Projectvoorstel Groene en Blauwe diensten: € 62.500;
• Organisatie van uitvoering Groene en Blauwe diensten: € 237.500.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend en worden behandeld op volgorde van ontvangst, zolang het subsidieplafond dit toelaat.

Terug naar overzicht