Nieuws

jul
22

Nieuwe ZonMw oproep Gemeentelijke pilots vechtscheidingen

ZonMw is op zoek naar lokale initiatieven voor projectideeŽn voor een multidisciplinaire aanpak van (dreigende) vechtscheidingen. De oproep 'Programmalijn 4D: Ondersteuning lokale initiatieven multidisciplinaire aanpak vechtscheidingen' maakt onderdeel uit van het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector. De deadline is 7 oktober 2014. In het samenwerkingsverband zijn in ieder geval justitie, zorg (preventief en curatief) en het gemeentelijk beleid vertegenwoordigd.

Ter uitvoering van het plan 'Verbeteren situatie kinderen in een ‘vechtscheiding’' dat de staatssecretarissen van Veiligheid  en Justitie (VenJ) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 31 maart jl. naar de Tweede Kamer hebben gestuurd, heeft VWS ZonMw gevraagd om vier gemeentelijke pilots uit te zetten om te experimenteren met het organiseren van (preventief) hulpaanbod door samenwerkende instanties aan gezinnen die te maken hebben met een (problematische) scheiding. Doel van de pilots is te bevorderen dat hulpverleningsinstanties snel signaleren dat een scheiding escaleert in een vechtscheiding zodat vervolgens snel de juiste hulp in wordt gezet, licht als het kan, maar direct een zwaarder instrument als dat moet.

De maximale bijdrage voor elke pilot is € 100.000 voor de duur van maximaal 18 maanden. Projecten moeten uiterlijk 1 september 2015 van start gaan. Wilt u een projectidee indienen, dan moet dat uiterlijk op 14 september 2014 bij ZonMw bekend zijn.

Het programma ‘Effectief werken in de jeugdsector’ heeft als missie: het vergroten, bundelen en uitdragen van kennis over het bevorderen van de psychosociale ontwikkeling van kinderen en jeugdigen die bruikbaar is voor de (huidige) sectoren jeugdgezondheidszorg, lokaal preventief jeugdbeleid en/of op het snijvlak van geïndiceerde jeugdzorg/jeugd-ggz/jeugd-lvb.

Terug naar overzicht