Nieuws

jul
22

Informatiebijeenkomst voor zorgplan Groot-Amsterdam en Zaanstreek-Waterland

Op 13 augustus a.s. organiseert SIGRA een bijeenkomst over het Sectorplan Zorg voor de regio Groot Amsterdam en Zaanstreek-Waterland. SIGRA is het samenwerkingsverband van instellingen in de gezondheidszorg in deze regio. Tijdens deze bijeenkomst krijgen instellingen een actueel overzicht van de stand van zaken van het zorgplan. SIGRA verstrekt onder meer informatie over de te volgen administratieve procedures, de gevolgen van de overtekening in de regio en de te hanteren verdeelsleutel.

Op 28 mei jl. heeft SIGRA het deelsectorplan ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij verwacht binnen enkele weken een positieve beschikking. Zorginstellingen die nog geen aanvraag hebben ingediend kunnen dat alsnog doen, binnen een termijn van veertien dagen nadat de beschikking bekend is gemaakt. Instellingen die alsnog een aanvraag willen indienen, worden verzocht dit zo snel mogelijk te doen. De totale kosten van het sectorplan bedragen € 13,6 miljoen. Er is cofinanciering aangevraagd voor het maximaal beschikbare bedrag van € 4,55 miljoen.

De bijeenkomst vindt op 13 augustus plaats van 13.00 tot 16.45 uur, in de SAR Regentenzaal van Dr. Sarphatihuis, Roeterstraat 2, Amsterdam.

Terug naar overzicht