Nieuws

jul
22

€ 300 miljoen voor samenwerkingsprojecten tussen Vlaanderen en Nederland

Onlangs is het Samenwerkingsprogramma ‘Interreg Vlaanderen-Nederland’ voor de periode 2014-2020 ingediend bij de Europese Commissie. Vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) wordt de komende 7 jaar ruim € 150 miljoen geďnvesteerd in projecten rond innovatie, energie, milieu en arbeidsmarkt. Inclusief cofinanciering vanuit de overheid, provincie en andere projectpartners omvat het programma een investering van ruim € 300 miljoen.

Het grensoverschrijdend partnerschap Interreg Vlaanderen-Nederland wordt getrokken door de Vlaamse en Nederlandse overheden, de vijf Vlaamse provincies en de drie Zuid-Nederlandse provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Het programmagebied is naar bevolking het grootste eentalige grensgebied in Europa. Er wonen bijna 10 miljoen inwoners op een oppervlakte van 23.746 km².

Interreg Vlaanderen-Nederland krijgt van Europa in totaal € 152.575.585,21 ter beschikking, voor de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties uit de acht provincies in de Vlaams-Nederlandse grensstreek. Voor de periode 2014-2020 zal Interreg focussen op 4 thema’s: innovatie, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie, milieubescherming en efficiënte omgang met hulpbronnen, en werkgelegenheid.

De Europese Commissie zal binnen drie tot zes maanden een besluit nemen over het programma. De programmapartners hopen een eerste oproep voor projectaanmeldingen te kunnen lanceren op een startevent, dat zal worden georganiseerd in het najaar van 2014.

Terug naar overzicht