Nieuws

jun
22

Waddenfonds steunt vier kleinschalige projecten

Het Waddenfonds (WADDEN) steekt € 160.000 in vier projecten die toerisme en recreatie verbreden en versterken en tegelijkertijd leiden tot een grote leefbaarheid en samenhang in de omgeving.

Het verleende geld is afkomstig uit het Budget Lokale Innovaties.

De vier geselecteerde projecten zijn: vernieuwen camping van Voetbalvereniging Nieuweschans (€ 50.000), kinderboerderij van Vakantiepark De Krim (€ 50.000), verbouwing dorpshuis It Waltahûs in Tjerkwerd (€ 50.000) en omvorming Camping Boetn Toen in Pieterburen tot duurzame waddencamping (€ 10.000).

Zie voor meer informatie: https://waddenfonds.nl/2020/06/19/waddenfonds-geeft-impuls-aan-recreatie-toerisme-en-leefbaarheid/

Terug naar overzicht