Nieuws

jun
22

W.A. van Es-prijs 2018 voor Nederlandse archeologie geopend voor aanvragen

De W.A. van Es-prijs is een aanmoedigingsprijs van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor jong onderzoekstalent op het gebied van de Nederlandse archeologie. De onderscheiding wordt bij toerbeurt toegekend aan een proefschrift of een masterscriptie. Dit jaar staan de dissertaties centraal. Jonge onderzoekers die tussen 1 september 2016 en 31 augustus 2018 een masterscriptie hebben voltooid, kunnen tot en met 20 september 2018 een aanvraag indienen.

Voor deze prijs komen publicaties in aanmerking die met de archeologie in Nederland en / of Nederland in zijn Noordwest-Europese context verband houden. De klassieke archeologie en niet-westerse archeologie zijn expliciet uitgesloten. De voordracht moet voorzien zijn van een aanbeveling van de begeleider. 

 

De W.A. van Es-prijs werd op 20 december 1988 ingesteld bij het vertrek van de toenmalige directeur van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, prof. dr. W.A. van Es. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed reikt jaarlijks drie verschillende prijzen uit aan jonge professionals, die werkzaam zijn in het werkveld van (groene) monumenten, musea en archeologie. Naast de W.A. van Es-prijs worden een Monumententalent prijs en een Museumtalentprijs uitgereikt. 

Terug naar overzicht