Nieuws

jun
22

Oproep Gender en Gezondheid - Implementatieronde I gepubliceerd

Tot en met 2 oktober 2018 kunnen er bij ZonMw aanvragen worden ingediend voor de oproep Gender en Gezondheid - Implementatieronde I. De projecten moeten leiden tot de implementatie van de wetenschappelijke kennis in de zorg(praktijk). Aanvragen kunnen worden ingediend door samenwerkingsverbanden tussen zorg- of welzijnsorganisaties, onderwijsorganisaties (opleiding en/of bijscholing), patiëntenorganisaties / patiëntenvertegenwoordiging, beleidsorganisaties of onderzoeksorganisaties.

Er is een budget beschikbaar van in totaal € 750.000. De bijdrage is maximaal € 50.000 voor een project met een looptijd van ten hoogste 12 maanden. Hierbij is cofinanciering van minimaal 30% van de begroting verplicht. De cofinanciering mag bestaan uit menskracht of middelen. 

Het uitgangspunt van de aanvraag is, dat men zich richt op zowel sekse als gender. Indien het onderzoeksvoorstel zich slechts beperkt tot één van beide aspecten, moet deze keuze onderbouwd worden. 

 

Mannen en vrouwen hebben overeenkomsten, maar verschillen ook in een groot aantal opzichten van elkaar, zowel biologisch, psychisch, sociaal als cultureel. Het kennisprogramma Gender en Gezondheid is gericht op het verkleinen van de kennisachterstand over man/vrouw-verschillen in gezondheid en zorg, ten einde een passende kwalitatieve zorg voor iedereen te realiseren en gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen te verminderen. Onderzoek naar de invloed van biologische (=sekse) in combinatie met sociaal-culturele (=gender) verschillen is daarvoor noodzakelijk. 

Terug naar overzicht