Nieuws

jun
22

Nieuwe Open Competitie Exacte en Natuurwetenschappen start 1 augustus

Bij NWO kunnen vanaf 1 augustus a.s. aanvragen worden ingediend voor nieuwsgierigheidsgedreven, ongebonden fundamenteel onderzoek in 2 nieuwe financieringsinstrumenten voor de open competitie van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW): één voor kleinschalige projecten en investeringen en één voor grootschalige projecten. Aanvragen voor NWO Open Competitie ENW – KLEIN kunnen doorlopend worden ingediend. Deadline voor NWO Open Competitie ENW – GROOT is 12 februari 2019.

Beide staan open voor voorstellen met een vraagstelling in het (grens)gebied van aardwetenschappen, astronomie, chemie, informatica, levenswetenschappen, natuurkunde en wiskunde en combinaties daartussen. 

 

De subsidie KLEIN maakt het voor onderzoekers mogelijk creatieve, risicovolle ideeën uit te werken en wetenschappelijke vernieuwingen tot stand te brengen die de basis kunnen vormen voor de onderzoeksthema's van de toekomst. Er zijn drie categorieën KLEIN-subsidies, namelijk KLEIN-1 (1 wetenschappelijke positie), KLEIN-2 (2 wetenschappelijke posities in samenwerking) en KLEIN-0 (investeringen) die in onderlinge competitie worden beoordeeld. Er is in totaal € 25,5 miljoen beschikbaar.

 

De subsidie GROOT is bedoeld voor consortia waarin onderzoeksgroepen door samenwerking een meerwaarde creëren ten opzichte van bijvoorbeeld afzonderlijke KLEIN-subsidies. De GROOT-subsidies geven Onderzoekers krijgen de gelegenheid en vrijheid om excellente, uitdagende en innovatieve onderzoekslijnen te versterken en/of uit te breiden. De call zal tweejaarlijks worden opengesteld en werkt met vooraanmeldingen. Het budget voor deze ronde is € 25 miljoen.

 

De nieuwe open competitie vervangt de oude instrumenten ALW Open Programma, EW TOP1&2, EW NWO-M, CW TOP/ECHO, FOM/N Projectruimte, FOM/N Vrije Programma's.

Terug naar overzicht