Nieuws

jun
22

Model projectplan OP ZUD call 1B2 Valorisatievermogen MKB-ondernemingen gewijzigd

Op 1 juni 2018 opende het loket voor aanvragen in het kader van de OP ZUID call 1B2 Valorisatievermogen MKB-ondernemingen. Per abuis is bij de openstelling op de website gelinkt naar de oude versie van het projectplan. Hierin ontbreekt paragraaf 3.2, waarin verzocht wordt om een proof of principle. Dit is bij de actuele oproep echter wel een vereiste. Met ingang van 21 juni is de juiste versie van het projectplan beschikbaar.

Aanvragers, die tussen 1 juni en 21 juni 2018 het projectplan bijlage E gedownload hebben, wordt verzocht na te gaan of zij over de meest actuele versie beschikken. Indien paragraaf 3.2 ontbreekt, wordt men verzocht deze aan te vullen. De juiste versie van het projectplan is hier te

downloaden. 

 

Het Europees Innovatieprogramma Zuid-Nederland (OP ZUID) is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland voor activiteiten die medegefinancierd worden uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Binnen dit programma zijn verschillende prioriteiten vastgesteld. Landsdeel Zuid kiest daarbinnen voor de inzet op de onderstaande investeringsprioriteiten:

  • 1A: Innovatiebevordering: Versterken onderzoek- en innovatie-infrastructuur, in het bijzonder gericht op de human capital agenda;
  • 1B: Bevordering onderzoek en innovatie en het ontwikkelen van verbindingen en synergieën:
    • Specifieke doelstelling 1B1: Het versterken en verbreden van het Zuid-Nederlandse open innovatiesysteem in crossovers tussen de internationale topclusters en tussen nationale en internationale topclusters met een grotere deelname van het MKB daarin,
    • Specifieke doelstelling 1B2: Het versterken van het valorisatievermogen van het MKB binnen de internationale en nationale topclusters om zo een bijdrage te leveren aan het oplossen van geïdentificeerde maatschappelijke uitdagingen en versterking van de topclusters,
    • Specifieke doelstelling 1B3: Duurzame versterking van het systeem waarbinnen arbeidsvraag- en aanbod binnen de RIS3 topclusters op elkaar worden afgestemd om het innovatiepotentieel van de topclusters optimaal te benutten;
  • 4F: Onderzoek, innovatie en gebruik van low-carbon technologie.

Terug naar overzicht