Nieuws

jun
22

ZonMw opent derde ronde Vakkundig aan het werk

Bij ZonMw kunnen aanvragen worden ingediend voor de derde oproep van het kennisprogramma Vakkundig aan het werk. Gemeenten en kennisinstellingen kunnen samen een aanvraag indienen. De oproep is gericht op het ontwikkelen van kennis over effectieve aanpakken in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk op het terrein van werk en inkomen. De volgende programmalijnen zijn opengesteld. Re-integratie, Schuldhulpverlening en armoedebestrijding, Methodisch werken en Integraal werken.

Voor Re-integratie en Schuldhulpverlening en armoedebestrijding bestaat de ronde uit twee verschillende fasen: een projectidee en een uitgewerkte subsidieaanvraag. Deadline voor indienen van een projectidee is 3 oktober 2017. Alleen de meest relevante projectideeën krijgen een advies om het idee uit te werken tot een volledige subsidieaanvraag. Voor de programmalijn Re-integratie is in totaal € 800.000 beschikbaar. Per project kan maximaal € 200.000 worden aangevraagd. Voor de programmalijn schuldhulpverlening en armoedebestrijding is in totaal € 500.000 beschikbaar. De maximale bijdrage per project is € 250.000.


Voor Methodisch werken en Integraal werken kan direct een volledige subsidieaanvraag ingediend worden. Er zal dus geen fase zijn waarin eerst een projectidee wordt ingediend. De deadline voor het indienen van de subsidieaanvraag is 30 november 2017. Voor de programmalijn methodisch werken is in totaal € 525.000 beschikbaar. Het budget voor de programmalijn Integraal werken bedraagt € 1 miljoen. Voor beide programma lijnen kan subsidie tot € 175.000 per project worden aangevraagd. Over het indienen binnen deze programmalijnen wordt op 14 september een informatiebijeenkomst georganiseerd. Deze vindt plaats van 13.00 tot 17.00 in Utrecht. Aanmelden kan via het digitale aanmeldformulier.

Terug naar overzicht